Obrážení

Začátkem roku 2017 jsme rozšířili naše strojní vybavení a pořídili jsme novou technologii – obrážecí stroj. V minulosti obrážečky téměř vymizely z vybavení strojírenských firem a nahradily je stroje využívající elektroerozivní obrábění (EDM) tzv. drátořezy. Výroba drážky pro pero v řemenici nebo ozubeném kole může být za použití EDM přesnější, ale je samozřejmě také časově náročnější a tím i dražší. Dále pak jsou některé spojovací součásti konstruovány tak, že otvory nejsou průchozí a drátořezu nelze využít. Obrážení drážek, případně jiných tvarových prvků, jsme pro Vás schopni zajistit až do délky 200 mm a šířky drážek od 3 do12-ti mm bez posouvání nože. S posunutím nože, resp. dílu, lze obrážet drážky i násobně širší. Díky děličce a rotačnímu stolu máme možnost obrážet i více drážek umístěných po obvodu, jak vnitřních, tak i vnějších průměrů.

Ukázky z výroby

Sportovní hala Šapitó Svitavy

Firma AP Jet s. r. o. se podílela jako subdodavatel společnosti Svitap J.H.J. spol. s.r.o. na zbudování sportovní haly Šapitó ve Svitavách.

Posuvná brána

Kovo realizace posuvné brány.